fbpx
restoran havalandırma sistemleri banner

Restoran Havalandırma Sistemleri

Restoran ve Lokanta gibi işletmeler yoğun yemek pişirilen ve insan sirkülasyonunun yüksek olduğu ortamlardır. Bu sebeple restoran havalandırma sistemleri kusursuz şekilde dizayn edilmelidir. Restoranlar ve Lokantalarda havalandırma konusu 2 ana başlık altında incelenmelidir;

İnsanların konfor seviyesini yüksek tutmaya yönelik mahal havalandırması ile davlumbaz havalandırması birbirinden tamamen ayrı kavramlardır. Mahal havalandırması basit usuller ve cihazlar ile yapılabilir ancak davlumbaz havalandırması dikkatle irdelenmesi gereken bir husustur. Zira bu seçimin sonuçları doğrudan işletmeyi, çevreyi ve çalışanları etkileyecektir. Ortamın yeterince ısıtılamaması müşteriler tarafından hoş karşılanmaz ancak bu soruna pratik bir çözüm getirilebilir.

Lakin davlumbaz havalandırma sisteminde yapılacak bir yanlış sonucunda işletme yüklü cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Hatta çevreden gelecek şikayetlerin oranına göre kapanma tehlikesi bile kaçınılmazdır.

 

Davlumbaz Havalandırmasının Önemi

Yazının başında da belirttiğimiz gibi restoran havalandırma sistemleri için dikkat edilmesi gereken en önemli husus davlumbaz havalandırmasıdır. Pişirme esnasında ortaya çıkan duman, koku ve yağ gibi kirli atıklar gelişi güzel atmosfere bırakılamaz. Bu tür kirli havanın filtre edilerek çevreye zararsız hale getirilmesi gerekir. Aksi taktirde yasal mevzuatlar çerçevesinde işletme için yaptırımlar uygulanacaktır. Aynı zamanda çevredeki komşularınız ile sorun yaşamanız kaçınılmaz hale gelecektir.

Davlumbaz Seçimi

Restoran havalandırma sistemleri için belirlenmesi gereken ilk teçhizat davlumbazlardır. Davlumbaz seçimi yapılırken dikkate alınması gereken konular başlıklar halinde sıralanmıştır. Bu hususlar dikkatlice ele alınmalıdır.

 • Pişirme Tekniği
 • Pişirme Kapasitesi
 • Pişirme Ünitelerinin Ebatlarına Uygunluk
 • Yangın Emniyet Tertibatına Uygunluk

Pişirme cihazlarının kapasitesi, sayısı, ebatları gibi faktörler dikkate alınarak uygun tip ve boyutlarda davlumbaz seçimi yapılmalıdır.

restoran havalandırma sistemleri

Hava Kanalları

Restoran havalandırma sistemleri için ikinci teçhizat ise havalandırma kanallarıdır. Havalandırma kanalları davlumbaz vasıtası ile toplanan kirli havayı filtre ünitesine oradan da atmosfere taşır. Havalandırma kanallarında dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır;

 • Egzoz kanalları da pişirme yüzeyinden yükselen ısıyı, dumanı, yağı ve diğer tüm kirletici maddeleri davlumbazdan bacaya aktarımını sağlayacak şekil ve ebatlarda yapılmalıdır. 
 • Kanallar 1.09 mm paslanmaz çelikten yapılmalıdır.
 • Kanalların birleşme noktalarında sıvı sızdırmazlığı sağlanmalı ve tüm bağlantılar kaynaklı olmalıdır.
 • Kanalların başka herhangi bir sistemle fiziksel olarak bağlantısı bulunmamalıdır.
 • Kanallar içerisinde oluk, cep vb. yağın birikebileceği bölgeler bulunmamalıdır.
 • Mümkün olan en kısa mesafeden fan baca sistemine bağlanmalıdır.

Önemli: Davlumbaz havalandırması ile mahal havalandırması kesinlikle birbirinden ayrı tutulmalıdır. Aynı şekilde işletmede ızgara ocağı ve fırın mevcut ise ikisi için ayrı kanallar, filtre sistemi ve baca çekilmelidir. Izgara ocaklarının kanalları bir süre sonra yağ ile sıvanacaktır. Fırından gelen yüksek sıcaklığa sahip hava bu yağın yanmasına sebep olacaktır ve yangın kaçınılmaz bir hal alacaktır. 

havalandırma kanalı - restoran havalandırma sistemleri

Restoran Havalandırma Filtresi

Restoran havalandırma sistemleri için üçüncü teçhizat ise filtre ve fan sistemidir. Filtre sistemleri pişirme esnasında ortaya çıkan duman, koku ve yağı çevreye zararsız hale getirmek için kullanılır. Filtre sistemi seçilirken bir çok farklı kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Her restoranın filtre ihtiyacı ve kapasitesi birbirinden farklı olacağı için uzman kişilerce kapasite tayini yapılması gerekir. Filtre sistemleri hedefe yönelik olarak seçilmelidir. Duman ve yağ gibi atık havanız varsa elektrostatik filtreleri tercih etmelisiniz. Koku sorununa karşı ise karbon filtre ve UVC lambalar kullanarak etkili biçimde atıkları yok edebilirsiniz. Başlıca kullanılan filtreler ise şöyle sıralanabilir;

restoran havalandırma sistemleri filtreler

Baca Sistemleri

Restoran havalandırma sistemleri için dördüncü teçhizat ise bacadır. Bacalar atık havanın atmosfer ile buluştuğu yerlerdir. Filtre üniteleri cihaz tipine göre değişmekle birlikte duruma göre bacadan önce yada sonra kullanılabilir. Bacadan önce filtre sistemi kullanmak baca tesisatının yağlanmasının ve kirlenmesinin önüne geçecektir. Doğrusu atığı kaynağında yok etmektir. Atık hava ne kadar erken ortadan kaldırılırsa o kadar güvenli hale gelecektir. Bu işi en iyi şekilde yapan Eco-Purge bacasız ızgara ünitelerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Eco-Purge pişirme esnasında oluşan duman ve kokuyu anında filtre ederek baca sistemine ihtiyaç duymaz. Aynı zamanda havalandırma kanalı da gerektirmez. Baca konusuna tekrar dönecek olursak baca tesisatında dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır;

 • Bacanın geçtiği şaft en az 1 saat yangına karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Kanalın kat döşemesinden geçtiği çıkış kesiti sızdırmazlığı temin edecek şekilde kapatılmalıdır.
 • Bacanın geçtiği şaft yangına karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Baca temizliği için kapak olmalıdır.
 • Kanalın kat döşemesinden geçtiği çıkış kesiti sızdırmazlığı temin edecek şekilde kapatılmalıdır.
 • Bina duvarı ile baca arasındaki mesafe kriterlere göre belirlenmelidir.
 • Kanalın duvardan geçtiği çıkış kesiti sızdırmazlığı temin edecek şekilde kapatılmalıdır.

Baca Yangınları

Restoran havalandırma sistemleri için büyük tehlike arz eden konulardan birisi ise baca yangınlarıdır. Baca yangınları işletmeyi ve işletmenin bulunduğu tüm binayı tehlikeye sokmaktadır. Her yıl ülkemizde bir çok baca yangını yaşanmakta maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır. Baca yangınlarının sebeplerini sıralayacak olursak;

 • Katı yakıt yakan ( odun, kömür ) ızgara ve ocaklardan yayılan kurumların davlumbaz kanallarında ve bacada birikmesi,
 • Yağların kanallar içinde birikimi,
 • Egzoz sisteminin temizlenmemesi,
 • Uygun olmayan kanal kesitleri ve fan seçimi.
 • Topraklama yapılmaması,
 • Odun ve kömür gibi hidrokarbon yakıtların ızgaralarda yanması sonucu ortaya çıkan kül ve kurum zamanla kanallarda birikir. Birikimin içerisinde eksik yanma nedeniyle yanmamış halde yakıt tozları da bulunur. Bu durum egzoz kanallarının kesitlerinde daralmaya sebep olarak duman tahliyesini olumsuz yönde etkiler.
 • Kurum ve yakıt tozları yanıcı özelliktedir. Uygun şartların oluşması durumunda kanallar içerisinde tutuşarak yangına sebebiyet verebilirler.
 • Yağ buharı birikimi mutfaklardaki pişirme alanları için en ciddi tehlikedir. Pişirme sırasında katı ve sıvı yağlar , katı veya yarı katı halden sıvı fazına geçerler. Daha sonra atomize olarak yağ yüklü buhar oluşur. Bu yağ buharı buhar formunda su molekülleri de içerir.
 • Aerosol formundaki bu karışım, havalandırma sistemi (fan) ve pişirme cihazından yayılan ısı akımlarının oluşturduğu negatif basınç etkisiyle pişirme yüzeyinden davlumbaza ve buradan da kanallara taşınır. Bunu yükselen bir yağ ve duman bulutu şeklinde görebiliriz.
 • Yüksek pişirme ısılarında daha
  fazla yağ buharı oluşur. Yağ buharı soğuduğunda tekrar katı haline geçer. Kanallarda biriken bu yağ kalıntıları yanıcıdır. Yağ kalıntılarının tutuşma sıcaklığı, ilk halindeki tutuşma sıcaklığından biraz daha düşüktür. Bu durum da davlumbaz ve kanallarda yangın tehlikesini beraberinde getirir.
 • Özellikle katı yakıt kullanılan ızgaralarda pişirilen balık ve et yüksek hacimlerde yağ buharı oluştururlar. Buhar metal yüzeyle temas ettiğinde kuru ama yapışkan bir katman oluşturur. Bu katmanın üzerinde nispeten daha ağır olan kül, yanmamış karbon vb. gibi yanma ürünleri de zamanla birikir. Düzenli temizlenmeyen sistemlerde yağ, kül ve kurum birikimi özellikle yatay kanallarda aşırı bir yığılmaya neden olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Restoran havalandırma sistemleri insan konforuna yönelik mahal havalandırması ve pişirme esnasında ortaya çıkan atık havanın bertaraf edilmesi hedeflenen iki ayrı başlık altında incelenmelidir. 

Restoran mahal havalandırması müşteriler ve çalışanların konfor seviyesini yüksek tutmak hedefli yapılan havalandırma sistemidir. Bu sistemde ısıtma, soğutma ve havalandırma amaçlı bir çok teçhizat bulunur.

Restoran davlumbaz havalandırma mahal havalandırmasından tamamen ayrı kavramdır. Davlumbaz havalandırması pişirme esnasında ortaya çıkan duman, koku ve yağ buharı gibi kirleticileri ortamdan uzaklaştırmayı hedefler. Bu tür sistemler davlumbaz ile başlar ve hava kanalı, filtre sistemi, baca sistemi gibi bir çok teçhizatı içerir. Bu sistemin genel hedefi iç ortam ve dış ortamda hava kalitesini olumsuz yönde etkilememektir.

Restoran havalandırma sistemlerinde, kirli havanın tahliye edilebilmesi için baca sistemi gereklidir. Yasal mevzuatlara göre baca olmadan işletme ruhsatı almak mümkün değildir. Ancak son gelişmelerle birlikte elektrostatik bacasız filtreler yerel otoritelerce bacaya alternatif olarak kabul görmektedir. 

Baca yangınları restoran ve lokantalar için büyük bir sorundur. Aynı zamanda işletmenin bulunduğu binada bu tür durumlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Her yıl yaşanan onlarca baca yangını vakasında bir çok kişinin can ve mal güvenliği tehlikeye düşmektedir. Baca yangınlarının önlenmesi için atık hava kaynağında yok edilmelidir. Bu tür güvenli teçhizatlar bacasız sistem olarak anılmaktadır.

Restoran havalandırma sistemleri dahili ve harici tip olarak iki ana guruba ayrılır. Harici tip için binanın dışında bahçe, çatı, teras gibi bir alan gereklidir. Dahili tipte ise direkt davlumbaza entegre edilebilen modeller mevcuttur. 

Yorumlar

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments
Summary
Review Date
Reviewed Item
Restoran Havalandırma Sistemleri
Author Rating
51star1star1star1star1star
Ürün Adı
Restoran Havalandırma
Fiyat
Usd 750
Stok Durumu
Available in Stock